Event & Roadshow

Head office Hi - Q Food Products Co., Ltd. Bangplee Samut prakarn

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย  อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี  ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ต่างจังหวัดเป็นเวลานาน (25 วัน)และทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถขับรถยนต์(เกียร์กระปุก)และมีใบขับขี่
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
รายละเอียดและความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารงานขายตาม Shop และ จัดบูธขายสินค้านอกสถานที่ ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น งาน Roadshow ต่าง ๆ
 • คุมสต๊อก
 • ดูแลบริหารพนักงานขายในความรับผิดชอบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบเวลาทำงาน OT ของพนักงานขาย
 • แก้ไขปัญหาและให้ข้อมูลกับลูกค้า
สวัสดิการ

ตําแหน่งที่สมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
File ประกอบการสมัครงาน

อัพโหลด

No file chosen
ประวัติส่วนตัว (Resume) ชนิด PDF, Zip ขนาดไม่เกิน 10 MB

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

กลับสู่ด้านบน

สั่งซื้อสินค้าของเรา

กลับสู่ด้านบน

สั่งซื้อสินค้าของเรา

ดูเพิ่มเติม