Csr ของเรา

Csr ของเรา

โครงการ "โฮมฮัก" เกิดขึ้นจากความคิดที่จะทำกิจกรรมตอบแทนสังคมที่ไม่ใช่การแจกสิ่งของหรือทรัพย์สินเงินทอง แต่ต้องการให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน การเข้าถึงปัญหาและความต้องการพื้นฐานสามารถสร้างความสุขให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง และความสุขนั้นได้ถูกส่งต่อกลับมาที่แบรนด์ ได้ยกระดับความผูกพันกับแบรนด์จนเปรียบเสมือนว่าเราได้ทำให้ "โรซ่า" มีชีวิต มีวิญญาณ มีความรับรู้ ความเข้าใจและพร้อมจะช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาสตามกำลังความสามารถที่มีอยู่ และทำให้ค้นพบว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของพวกเราที่จะพา "โรซ่า" ก้าวสู่ความยั่งยืนจากนี้ไป

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

สั่งซื้อสินค้าของเรา

สั่งซื้อสินค้าของเรา