“โรซ่า” สนับสนุนคณะนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 และการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12

9 December 2020

นายสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารตราโรซ่า มอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน “โรซ่า พร้อม” มูลค่า 420,380 บาท ให้แก่นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาทางด้านโภชนาการในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 และการแข่งขันกีฬาเอเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ที่กรุงจาการ์ตา และเมืองปาเล็มบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นายนิติกร โรจนวิภาต ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ นายสมพร วรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา และตัวแทนนักกีฬา ร่วมรับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท แอมเม็กซ์ ทีม แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (ตัวแทนประชาสัมพันธ์)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดวงใจ แซ่แต้ (นก)

โทร: 0 2094 8422/ 08 1553 9494

ข่าวสารอื่นๆ

Customer information center
02-316-2544 | 02-316-2545

Contact B2B

Shop online

more details

Customer information center
02-316-2544 | 02-316-2545

Contact B2B

Shop online

Back to top

Order our products

Back to top

Order our products

more details