เจ้าหน้าที่ประสานงาน

Head office Hi - Q Food Products Co., Ltd. Bangplee Samut prakarn

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน MS Office
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • ***มีความละเอียดในด้านงานเอกสาร
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดและความรับผิดชอบ

งานสรรหา

 • จัดทำเอกสารงานสรรหาว่าจ้างงานต่างๆ
 • บันทึกข้อมูลพนักงานใหม่และข้อมูลสัมภาษณ์งาน
 • เตรียมอุปกรณ์และเอกสารต่างๆเมื่อพนักงานมาเริ่มงาน
 • เคลียร์เอกสารเบิกเงินต่างๆ -งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานจัดซื้อ

 • จัดหาสินค้า เจรจา ต่อรอง Supplier เดิม – ใหม่
 • ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามใบขอเสนอซื้อ
 • ประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายใน
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลต่อหัวหน้างาน
สวัสดิการ

ตําแหน่งที่สมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
File ประกอบการสมัครงาน

อัพโหลด

No file chosen
ประวัติส่วนตัว (Resume) ชนิด PDF, Zip ขนาดไม่เกิน 10 MB

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

กลับสู่ด้านบน

สั่งซื้อสินค้าของเรา

กลับสู่ด้านบน

สั่งซื้อสินค้าของเรา

ดูเพิ่มเติม