เจ้าหน้าที่บัญชี

Head office Hi - Q Food Products Co., Ltd. Bangplee Samut prakarn

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ22-35ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS WORD, MS EXCEL ได้คล่อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
รายละเอียดและความรับผิดชอบ
  • บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายแยกประเภท สรุปรายจ่ายประจำเดือน
  • บันทึกภาษี บัญชีแยกประเภท
  • ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

ตําแหน่งที่สมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
File ประกอบการสมัครงาน

อัพโหลด

No file chosen
ประวัติส่วนตัว (Resume) ชนิด PDF, Zip ขนาดไม่เกิน 10 MB

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

กลับสู่ด้านบน

สั่งซื้อสินค้าของเรา

กลับสู่ด้านบน

สั่งซื้อสินค้าของเรา

ดูเพิ่มเติม