พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ประจำพื้นที่พัทยา, นครราชสีมา,บุรีรัมย์,กาญจนบุรี,นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,เชียงราย)

Head office Hi - Q Food Products Co., Ltd. Bangplee Samut prakarn

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 22-27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน MS Office
 • รักงานขาย ชอบงานท้าทาย พร้อมที่จะเรียนรู้
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
รายละเอียดและความรับผิดชอบ
 • เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและผ่านการประเมินที่ได้วางไว้
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรม
 • ออกตลาด/เยี่ยมลูกค้า/เปิดร้านค้าใหม่/การขายสินค้า ตามแผนปฏิบัติงาน
 • เรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • นำความรู้จากการฝึกอบรมในภาคทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย
 • จัดทำรายงานและสรุปงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
สวัสดิการ

ตําแหน่งที่สมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
File ประกอบการสมัครงาน

อัพโหลด

No file chosen
ประวัติส่วนตัว (Resume) ชนิด PDF, Zip ขนาดไม่เกิน 10 MB

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

กลับสู่ด้านบน

สั่งซื้อสินค้าของเรา

กลับสู่ด้านบน

สั่งซื้อสินค้าของเรา

ดูเพิ่มเติม