หนุ่มเจมส์และเบน AF กับแกงเขียวหวานทูน่า จากโรซ่าพร้อม