หนุ่มไบรท์และหนุ่มเจมส์ AF กับเมนูอร่อยง่ายๆ อย่างแกงมัสมั่นไก่ จากโรซ่า พร้อม