ประวัติ ผลิตภัณฑ์ สมัครงาน ติดต่อบริษัท แผนผังเว็บไซต์ ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ TV กลับสู่หน้าหลัก
ประวัติ
ประวัติ
บุคลากร
เครื่องมือการผลิต
ปรัชญา
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ มุมอร่อย เกร็ดความรู้ กิจกรรมการตลาด English version  
 
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหาร
สำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงาน
แห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ บริษัท ฯ ได้เน้นไปที่การส่งออกตลาดต่างประเทศ ได้ร่วมทำการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์กับคู่ค้าต่างประเทศมากมาย
จนกระทั่งสามารถเป็นผู้ผลิตให้กับตราสินค้าที่เป็นผู้นำตลาดในหลายประเทศทั่วโลก
1 / 4

Copyright 2002-2013. HI-Q FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED. All rights reserved.