โรซ่าโฮมฮัก นักกีฬาน้อย

แนวคิด

โครงการ “ROZA Kid’s Athletics โฮมฮักนักกีฬาน้อย” มุ่งพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษาให้สามารถเคลื่อนไหวได้หลายรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬาในหลายๆ ชนิด รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการทำงานเป็นทีม และ รู้จักเสียสละซึ่งทำให้เราสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่ดีให้กับประเทศชาติได้

รูปแบบกิจกรรม

ขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยพื้นฐานที่ดี

  • ฝึกอบรมบุคลากรผู้สอน

          จัดอบรม ให้ความรู้ในการเป็นโค้ช ของครูผู้ฝึกสอน ครูพละจากโรงเรียนใน 5 จังหวัด คือ อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย

ขั้นตอนที่ 2: ก้าวไกล ต่อยอดความเก่ง

  • ฝึกอบรมนักเรียน เยาวชน
  • Recruit นักเรียนเข้าร่วมโครงการ

ครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรม workshop ดูแล ให้การฝึกต่อเนื่องกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คัดเลือกตัวแทนทั้ง 5 จังหวัด จากการแข่งขันกันภายในจังหวัดก่อน

ขั้นตอนที่ 3: ก้าวสู่เส้นชัย เพื่อความเป็นเลิศ

  • 8 ทีมสุดท้ายที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 

การแข่งขัน “Roza Kid’s Athletics” โฮมฮักนักกีฬาน้อย จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ฐาน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแข่งขันในทุกฐาน และคะแนนการแข่งขันในแต่ละฐานจะนำไปรวมเป็นคะแนนรวมของแต่ละทีม ซึ่งการแข่งขันทั้ง 8 ฐานมีดังนี้

1.วิ่ง กระโดดข้ามรั้ว วิ่งซิกแซก

รูปแบบการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย การม้วนหน้า, การวิ่งเร็ว, การวิ่งซิกแซกและกระโดดข้ามรั้ว การแข่งขันแต่ละรูปแบบสามารถปรับให้เหมาะกับพื้นที่ได้ แต่ละคนในทีมต้องเล่นให้ครบทุกอย่าง

การตัดสิน

ใช้ความเร็วเป็นเครื่องตัดสิน กล่าวคือทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นทีมชนะ และลดหลั่นกันตามเวลาที่ใช้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 

ใช้พื้นที่และอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ระยะทางประมาณ 60-70 เมตร

 

2. วิ่งตามช่องบันได 

รูปแบบการแข่งขัน

เป็นการวิ่งไปตามช่องบันได หรือช่องตาราง (บนพื้น)  ระยะทาง 9.5 เมตร โดยมีการนำกรวยวางที่จุดสตาร์ทและจุดตรงข้าม ผู้แข่งขันต้องวิ่งไปตามช่องบันไดทุกช่อง ไม่มีการข้าม หากข้ามหรือเหยียบเส้น (หรือขั้นบันได) ถือว่าฟาวล์ ให้ผู้ตัดสินทำโทษโดยการเลื่อนกรวยออกไปเพื่อเพิ่มระยะทางวิ่งอีกครั้งละ 1 เมตร เมื่อวิ่งถึงกรวยด้านตรงข้ามให้เอามือแตะกรวย แล้ววิ่งอ้อมกลับไปที่จุดสตาร์ท เมื่อแตะกรวยตรงจุดสตาร์ทแล้ว ผู้ตัดสินจะหยุดจับเวลา ทั้งนี้ผู้แข่งขันมีโอกาสเล่น 2 ครั้ง และจะนับเวลาจากครั้งที่ดีที่สุด

การตัดสิน

ใช้ความเร็วเป็นเครื่องตัดสิน กล่าวคือทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นทีมชนะ และลดหลั่นกันตามเวลาที่ใช้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 

บันไดที่ใช้ต้องปลอดภัยสำหรับผู้แข่งขัน และพื้นต้องนุ่มและไม่ลื่น

 

3. กระโดดตาราง

รูปแบบการแข่งขัน

เป็นการกระโดดสองเท้าสลับทิศทาง โดยผู้แข่งขันยืนตรงกลางแล้วกระโดดไปข้างหน้า จากนั้นกระโดดกลับมาตรงกลาง แล้วจึงกระโดดไปทางด้านหลังแล้วกระโดดกลับมาตรงกลาง กระโดดไปด้านซ้ายแล้วกระโดดกลับมาตรงกลาง และกระโดดไปด้านขวาแล้วกระโดดกลับมาตรงกลาง กระโดดซ้ำ ๆ ไปแบบนี้  ภายในเวลา 15 วินาที การกระโดดได้แต่ละช่องนับเป็น 1 คะแนน ผู้แข่งขันแต่ละคนมีโอกาสเล่น 2 ครั้ง การนับคะแนนจะคิดจากครั้งที่ดีที่สุด

การตัดสิน

นับจำนวนการกระโดดที่ถูกต้อง โดยทีมที่ได้จำนวนครั้งของการกระโดดมากที่สุดจะเป็นทีมชนะ และลดหลั่นกันตามจำนวนครั้งที่ทีมทำได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 

พื้นต้องไม่ลื่น การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ต้องชัดเจนและปลอดภัยสำหรับผู้แข่งขัน

 

4. วิ่งและกระโดดข้ามรั้ว

รูปแบบการแข่งขัน

สนามแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 เลนคู่กัน ด้านหนึ่งมีรั้ว แต่อีกด้านไม่มี ผู้แข่งขันต้องวิ่งทั้งสองด้าน เริ่มต้นจากด้านมีรั้ว และถือห่วงนุ่มๆ แทนไม้ผลัด เพื่อส่งให้สมาชิกในทีมที่จะมาวิ่งต่อไป

การตัดสิน

ใช้ความเร็วเป็นเครื่องตัดสิน กล่าวคือทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นทีมชนะ และลดหลั่นกันตามเวลาที่ใช้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย  พื้นต้องนุ่มและไม่ลื่น รั้วสำหรับข้ามต้องปลอดภัย ขนาดพื้นที่สนาม สามารถปรับได้ตามระดับของผู้แข่งขัน

 

5. ขว้างข้ามคาน

รูปแบบการแข่งขัน

ขว้างวัตถุที่กำหนดข้ามคานสูงประมาณ 2.5 เมตร โดยให้เป้าหมายที่จะขว้างห่างจากคาน 2.5 เมตรเช่นกัน จุดที่จะยืนขว้างมีระยะห่างจากเป้าหมาย 4 ระดับคือ 5 เมตร, 6 เมตร, 7 เมตร และ 8 เมตร ผู้แข่งขันแต่ละคนมีโอกาสขว้าง 3 ครั้ง การนับคะแนนจะเป็นดังนี้คือ ยืนห่างจากเป้าหมาย 5 เมตร แล้วขว้างถูกเป้าหมาย = 2 คะแนน,  6 เมตร = 3 คะแนน, 7 เมตร = 4 คะแนน และ 8 เมตร = 5 คะแนน หากขว้างข้ามคานแต่ไม่โดนเป้าหมาย ให้ 1 คะแนน

การตัดสิน

นับจากคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในทีมรวมกัน โดยทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นทีมชนะ และลดหลั่น กันตามจำนวนคะแนนที่ทีมทำได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 

ให้เลือกใช้วัตถุสำหรับขว้างที่ปลอดภัย รวมถึงควรมีการฝึกขว้างก่อนการแข่งขัน

 

6.คุกเข่าทุ่ม

รูปแบบการแข่งขัน

ให้ผู้แข่งขันขว้างลูกบอลน้ำหนัก (Medicine Ball) ขนาด 1 กิโลกรัม ด้วยสองแขนในท่าคุกเข่าให้ได้ระยะไกลที่สุด โดยที่นั่งคุกเข่าอยู่บนเบาะยาง เมื่อขว้างลูกบอลข้ามศีรษะไปแล้ว อาจทิ้งตัวลงบนเบาะนุ่มๆ ที่อยู่ด้านหน้านั้นได้ ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสขว้าง 2 ครั้ง

การตัดสิน

ทีมที่มีคะแนนระยะทางรวมที่ขว้างมากที่สุดจะเป็นทีมชนะ และลดหลั่นกันตามระยะทางที่ทีมขว้างได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

อย่าขว้างบอลกลับไปที่ผู้แข่งขัน ให้ถือหรือกลิ้งไปแทน

 

7.กระโดดไกลต่อเนื่อง

รูปแบบการแข่งขัน

ให้ผู้เข้าแข่งขันคนแรกของทีมกระโดดไปข้างหน้าจากจุดสตาร์ท จากนั้นผู้ตัดสินจะวัดระยะทางที่ใกล้ที่สุดจากจุดสตาร์ท ถึงจุดที่ผู้แข่งขันกระโดดไปถึง เช่น หากผู้เข้าแข่งขันกระโดดแล้วลงนั่งกับพื้น ให้นับจากจุดที่มือวางบนพื้น จากนั้นให้ผู้แข่งขันคนต่อไปในทีมเดียวกันมากระโดดจากจุดที่ไปถึงของคนแรกไปข้างหน้า แล้วทำเช่นนี้ต่อๆ ไป จนครบทุกคนในทีม

การตัดสิน

การนับคะแนนของทีมจะนับจากระยะทางที่สมาชิกทุกคนกระโดดได้รวมกัน ทีมที่มีระยะทางที่กระโดดได้มากที่สุดเป็นทีมชนะ และลดหลั่นกันตามระยะทางที่ทีมกระโดดได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

พื้นต้องนุ่มและไม่ลื่น ควรให้คำแนะนำในการกระโดดอย่างปลอดภัยแก่ผู้เข้าแข่งขัน

 

8. วิ่งทน 8 นาที

รูปแบบการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันวิ่งภายในเวลา 8 นาที ด้วยระยะทางประมาณ 150 เมตร ผู้แข่งขันแต่ละคนในทีมต้องวิ่งให้ได้รอบมากที่สุดภายใน 8 นาที มีการใช้การ์ด (อาจเป็นลูกบอล, แผ่นกระดาษ, จุกไม้ก๊อก หรือสิ่งอื่น) แทนไม้วิ่งผลัด ให้ผู้แข่งขันส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีม เมื่อครบ 7 นาที ให้กรรมการส่งสัญญาณด้วยนกหวีด และเมื่อครบ 8 นาทีซึ่งเป็นการสิ้นสุดการแข่งขัน ก็มีการให้สัญญาณเช่นกัน

การตัดสิน

นับจำนวนรอบที่ทีมทำได้ ทีมที่ได้จำนวนรอบมากที่สุดจะเป็นทีมชนะ และลดหลั่นกันตามจำนวนรอบที่ทีมวิ่งได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ให้ทำเครื่องหมายบนทางวิ่ง และกำหนดจุดที่ยืนของแต่ละทีม ให้คำแนะนำเด็กๆ ทุกคนเมื่อมีการรับ-ส่งไม้

เมื่อแต่ละทีมทำการแข่งขันครบแล้วจะมีการรวมคะแนนในทุกฐาน ทีมที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นทีมชนะ และลดหลั่นกันตามคะแนนรวมของทีม